INFORMATIE COVID-19

Beste klanten,


We mogen weer knippen, wat fijn! Maar ook spannend, hoe gaan we dat doen?

De veiligheid en gezondheid, zowel voor u als klant en ons als kapsters staan voorop.

De behandeling zoals u die van ons voorheen gewend was, zal helaas voorlopig anders zijn. 

Er zullen “tijdelijk” andere  maatregelen gelden. Een nieuwe manier van werken. Ook zal de klant hieraan moeten bijdragen om het werkbaar te maken.Planning:


Hoe gaan we de planning aanpakken.

Er is voor ons allemaal veel veranderd bijvoorbeeld; het sociale leven, boodschappen doen, velen werken thuis, kinderen die thuis zijn en niet of parttime naar school gaan. Onze dagelijkse structuur is compleet veranderd. Ook voor ons als team. De één heeft kleine kinderen thuis, de ander heeft verplichtingen die voorheen minder tijd innamen, maar door de aangepaste maatregelen meer tijd zijn gaan vragen. Dit betekent dat de manier waarop we voorheen onze afspraken planden onmogelijk is geworden. Dus er zullen nieuwe openingstijden gaan gelden en een nieuwe manier van afspraken maken en inplannen. Wanneer u onze salon bezoekt zullen wij de volgende maatregelen hanteren: 


-Uitsluitend op afspraak.

-Eén op één werken. (wij als team gaan in shifts werken zodat er maar 2 klanten en 2 kapster tegelijk in de zaak aanwezig is.

-Er zal geen drinken zoals koffie, thee, water (meer) geserveerd worden. 

-Geen leesmap en ander lectuur aanwezig.

-Geen mogelijkheid tot gebruik toilet.

-Kapsters dragen mondkapjes en handschoenen.

-Wand plexiglas plaatsen daar waar nodig.

-Ten alle tijden zal de kapster handschoenen dragen. Wij begrijpen dat dit niet fijn is maar voor voorlopig zal het niet anders zijn, totdat de overheid tegen die tijd de maatregelen versoepelt.

-Elke klant wordt voor de behandeling getemperatuurd d.m.v. een Digitale Body Temperatuur Koorts Meting NON CONTACT.

-We willen de behandeling zo goed, praktisch, veilig en efficiënt mogelijk uitvoeren.

Wat vragen wij van u als klant:

-Wanneer mogelijk zelf het haar thuis wassen.

-Bij binnenkomst handen wassen/ desinfecteren.

-Neem plaats op aangewezen stoel, houd totdat u zit minimaal 1,5 meter afstand. 

-Wees op tijd op de afspraak, niet te vroeg, want dan is er kans dat er nog een klant binnen is en u buiten moet wachten totdat deze de salon verlaten heeft, maar ook niet te laat, dan is de kans dat de afspraak niet meer door kan gaan.

-Raak alleen aan wat nodig is.

-Betaal zoveel mogelijk contactloos.

-Temperatuur uzelf voordat u naar de salon komt en cancel uw afspraak wanneer u verhoging of koorts heeft.  (Als blijkt bij binnenkomst dat u verhoogde temperatuur heeft, zal toegang helaas geweigerd worden.)

-Houdt u zich aan de richtlijnen van het R.I.V.M. (koorts is 38 graden en hoger)

-Cancel uw afspraak wanneer u verkouden bent. (Als blijkt bij binnenkomst dat u verkouden bent zal toegang helaas geweigerd worden.)

-Wilt u uw eigen mondkapje dragen tijdens uw bezoek? Daar hebben wij alle begrip voor en moedigen het zelfs aan. 

-Heeft u een product nodig? Bel naar de salon of het product aanwezig is en spreek een moment af om deze op te halen.

-Als u een vraag heeft of een afspraak wilt maken, doe dit dan per telefoon 020-4363462.

Wij begrijpen dat deze maatregelen wat van u vragen als klant, wij moeten dit met zijn allen doen en hopen op uw  begrip en medewerking. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Samen staan we sterk!

Hartelijke groet,

Team Bon

 
 

WELKOM BIJ BON COIFFURES

sinds 1999

 

OPENINGSTIJDEN


tijdelijk aangepaste openingstijden i.v.m. COVID-19

Barber Tools
 

CONTACT

 

AVG

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bon Coiffures verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. hier een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken; Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bon Coiffures verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen; U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, Om goederen en diensten bij u af te leveren

Uw gegevens worden vastgelegd in een kaartenbak welke in een afgesloten kast opgeborgen staat. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bon Coiffures neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bon Coiffures) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bon Coiffures bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende een bewaartermijn van 5 jaar op uw gegevens. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Bon Coiffures verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bon Coiffures gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bon Coiffures en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boncoiffures.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bon Coiffures wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bon Coiffures neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

0204363462

©2020 door Bon Coiffures.